Закупувате употребяван автомобил от страна-членка на ЕС! Дължите ли ДДС в България?

В случай, че Вие като физическо лице придобивате употребяван лек автомобил за собствени нужди от страна-членка на ЕС, не сте задължени да декларирате доставката и съответно няма да бъдете обложени с ДДС. В тази ситуация е необходимо единствено да регистрирате закупеният автомобил в КАТ. Необходимо е обаче да се има предвид, че този режим е валиден само когато тези придобивания не се осъществяват редовно или по занятие. За да бъде приет един автомобил за „Употребяван“ е необходимо да отговаря на следните изисквания:

  • да има изминат пробег над 6000км.
  • да са изминали повече от 6 месеца от датата на първата регистрация на автомобила.

При закупуване на употребяван автомобил от страна-членка на ЕС, можете да разчитате на Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ за консултации и съвети относно вашите данъчни задължения в България. Ние ще ви помогнем да разберете дали сте длъжни да платите ДДС и как да направите всичко необходимо за регистрацията на автомобила в КАТ, спазвайки всички законови изисквания.

Напиши отзив за Закупувате употребяван автомобил от страна-членка на ЕС! Дължите ли ДДС в България?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.