Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година - Komarov Consult

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година

С началото на новата година идват и задълженията за изготвянето на декларации, финансови отчети и внасянето на различни данъци, както от собственици на фирми, така и от физически лица. Миналата година промени в сроковете имаше заради обявеното извънредно положение, като част от тях бяха удължени. През 2022г. подобно нареждане не е установено, което означава, че сроковете си остават по подразбиране.

За ваше улеснение сме събрали всички важни срокове, които е добре да имате предвид.

Срокове за изготвяне на данъчни декларации и отчети 2022

В срок до 15 април 2022г. следва да:

 • Декларирате авансовите си вноски, съгласно ЗКПО за 2022г.;

До 30 април 2022г. е срокът за физически лица да:

 • Изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл.50 от ЗДДФЛ за предходната година, както и да платят дължимия данък;
 • Изготвят и подадат данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2022г., както и съответно да заплатят дължимия данък за него;

В срок до 30 юни 2022г:

 • ЕТ и земеделските стомани следва да изготвят ГДД, според чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021г., след което да заплатят дължим данък;
 • Предприятията следва да изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл. 92 от ЗКПО за предходната година и да изплатят дължимия си данък;
 • Всички предприятия с приходи и разходи под 500лв през изминалата 2021г. следва да изготвят и подадат Годишен отчет за дейността си (ГОД) в НСИ;
 • Предприятия, които не са осъществявали дейност през 2021г., следва да декларират еднократно първия си отчетен период, в който не са извършвали дейност. Отчетът се публикува в Търговски регистър като декларация, съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;

В срок до 30 септември 2022г. следва да:

 • Изготвите годишен финансов отчет (ГФО) за изминалата 2021г.;
 • Да публикувате ГФО за 2021г. в Търговския регистър, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСч.

*И двете условия се отнасят също и за фирми с консолидирани ГФО.

Какво се променя през 2022г. и кое си остава същото?

Преди седмица парламентарният съвет гласува увеличение размера на минималната работна заплата, която се променя от 650 на 710лв. Променен е и прагът на максималния осигурителен доход – от 3000 до 3400лв.

Важни промени, касаещи тютюнопроизводителите и земеделските стопани е промяната в размера на минималния осигурителен доход. До момента той беше 420лв и се променя до размера на минималната работна заплата – 710лв.

Непроменени остават:

 • Ставката на корпоративния данък – 10%;
 • Данък доходи на физически лица – 10%;
 • Данък дивидент – 5%;

Подобни статии

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ? - Komarov Consult

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ?

Една от най-популярните професии на новото време е професия „Инфлуенсър“. За това и днес предстои да обсъдим най-важните детайли около...

14 юни 2022

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат? - Komarov Consult

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

За онлайн търговия се счита всяка продажба на продукт или услуга с цел печалба. Основно онлайн търговията се осъществява посредством...

5 май 2022

Доходи от наем на физическо лице! - Komarov Consult

Доходи от наем на физическо лице!

Тази статия е за всички физически лица, които отдават имоти под наем.  В нея ние ще ви разясним начинът на...

18 февруари 2022

Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба? - Komarov Consult

Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба?

През последните няколко години доста популярна стана търговията с криптовалута и въз основа на това много често идва въпроса: „Длъжни...

8 януари 2022

Свържи се с нас