Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година

С началото на новата година идват и задълженията за изготвянето на декларации, финансови отчети и внасянето на различни данъци, както от собственици на фирми, така и от физически лица. Миналата година промени в сроковете имаше заради обявеното извънредно положение, като част от тях бяха удължени. През 2022г. подобно нареждане не е установено, което означава, че сроковете си остават по подразбиране.

За ваше улеснение ние от счетоводна кантора „Комаров Консулт“ сме събрали всички важни срокове, които е добре да имате предвид.

Срокове за изготвяне на данъчни декларации и отчети 2022

В срок до 15 април 2022г. следва да:

 • Декларирате авансовите си вноски, съгласно ЗКПО за 2022г.;

До 30 април 2022г. е срокът за физически лица да:

 • Изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл.50 от ЗДДФЛ за предходната година, както и да платят дължимия данък;
 • Изготвят и подадат данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за първото тримесечие на 2022г., както и съответно да заплатят дължимия данък за него;

В срок до 30 юни 2022г:

 • ЕТ и земеделските стомани следва да изготвят ГДД, според чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021г., след което да заплатят дължим данък;
 • Предприятията следва да изготвят и подадат годишна данъчна декларация, съгласно чл. 92 от ЗКПО за предходната година и да изплатят дължимия си данък;
 • Всички предприятия с приходи и разходи под 500лв през изминалата 2021г. следва да изготвят и подадат Годишен отчет за дейността си (ГОД) в НСИ;
 • Предприятия, които не са осъществявали дейност през 2021г., следва да декларират еднократно първия си отчетен период, в който не са извършвали дейност. Отчетът се публикува в Търговски регистър като декларация, съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;

В срок до 30 септември 2022г. следва да:

 • Изготвите годишен финансов отчет (ГФО) за изминалата 2021г.;
 • Да публикувате ГФО за 2021г. в Търговския регистър, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗСч.

*И двете условия се отнасят също и за фирми с консолидирани ГФО.

Какво се променя през 2022г. и кое си остава същото?

Преди седмица парламентарният съвет гласува увеличение размера на минималната работна заплата, която се променя от 650 на 710лв. Променен е и прагът на максималния осигурителен доход – от 3000 до 3400лв.

Важни промени, касаещи тютюнопроизводителите и земеделските стопани е промяната в размера на минималния осигурителен доход. До момента той беше 420лв и се променя до размера на минималната работна заплата – 710лв.

Непроменени остават:

 • Ставката на корпоративния данък – 10%;
 • Данък доходи на физически лица – 10%;
 • Данък дивидент – 5%;