Услуги

Нашите Услуги

Счетоводно обслужване

Предлагаме ви комплексно счетоводно обслужване.

Регистрация на фирми

Изборът на тип фирма, който искате да регистрирате.

Фирмени промени

Прехвърляне на дружествени дялове / Промяна на Управител на фирма

Данъчни консултации​

Оптимизацията на разходите на вашия бизнес включва и данъците.

Годишно приключване

Kакви промени и подобрения трябва да направите и как да оптимизирате разходите си.

Социално и здравно осигуряване

Поверете тази грижа на професионалисти в счетоводното обслужване.

Трудова медицина

Периодичните замервания на светлината, шума, праха в помещенията

Фискални устройства

Касов апарат с вграден данъчен терминал с GPRS връзка към НАП Perfect S-KL