Трябва ли да начислите ДДС при продажба на стоки към трети страни /извън ЕС/?

В случай, че извършвате продажба на стоки към трета страна /страна извън ЕС/ сте освободени от начисляване на ДДС. 

По смисъла на ЗДДС и чл.45. „Облагаема доставка с нулева ставка е: 

  • доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.

Същото  е дължимо в страната, в която се внася стоката.
За доказуемост следва да представите доказателства, че стоките са били изнесени в държава извън ЕС, като се съобразите с разпоредбата на чл.21, ал.1 от правилника за прилагане на ДДС.

За да сте напълно сигурни в правилното прилагане на ЗДДС и избягване на евентуални грешки при продажба на стоки към трети страни, е препоръчително да се консултирате с експертите от Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“. Те ще ви помогнат да разберете всички нюанси и да осигурите, че всички документи са коректно подготвени и представени.

Напиши отзив за Трябва ли да начислите ДДС при продажба на стоки към трети страни /извън ЕС/?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.