Социално и здравно осигуряване

Социално и здравно осигуряване

Поддържането на изрядна документация, комуникация с НОИ и НАП, когато е необходимо – това са само част от счетоводните услуги, свързани със социалното и здравно осигуряване. Поверете тази грижа на професионалисти в счетоводното обслужване. Ще имате нужда от помощ, независимо колко голяма е фирмата ви. Счетоводното обслужване в тази сфера гарантира спокойствието на вашите служители и спазването на всички законови изисквания. Което пък ви спестява притеснения и допълнителни разходи.

Счетоводните услуги, свързани със социално и здравно осигуряване, включват:

• Съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи.
• Изготвяне на ведомости за заплати, удръжки и фишове за заплати.
• Водене на досиета на персонала на фирмата.
• Изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
• Заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица.
• Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
• Изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листове в НОИ.
• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3.

Ние, счетоводна кантора „Комаров Консулт“, ви осигуряваме професионална грижа и компетентна помощ при възникнали казуси в сферата на социалното и здравно осигуряване. Обадете ни се.