Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

 

Ние следим всички актуални изменения в нормативната уредба, касаещи националната финансова и фискална политика, и приетите изменения, регламентиращи бизнеса на нашите клиенти. С нас сте спокойни, че фирмата ви винаги е с изрядна документация, спазвате всички законови изисквания и си спестявате излишни разходи, такси, глоби.

Услугата „Счетоводно обслужване“ включва:

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан.

• Текущо осчетоводяване на първични документи.

• Ежемесечно изчисляване на финансов резултат.

• Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.

• Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по ЗДДС.

Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари.

Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НОИ.

• Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.

• Изготвяне на Годишна данъчна декларация.

Изготвяне на Годишен финансов отчет.

Данъчни консултации и данъчна защита.

• Представителство пред НАП при провеждането на ревизии.

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментното използване на счетоводни услуги е практично и изгодно решение, когато искате да осигурите стабилно развитие на бизнеса си. Ние опознаваме по-добре специфичните нужди на фирмата ви и се грижим за тях. Вие имате на разположение специалисти, които ви консултират по счетоводни въпроси по всяко време.

Обадете ни се или изпратете запитване за абонаментно счетоводно обслужване.

Кой е задължен да подава ГФО?

Всяко дружество, което е осъществявало дейност е задължено да публикува своят годишен финансов отчет в Търговският регистър заедно с придружаващите го документи.
Крайният срок за подаване е 30.06.2019г.
Глобата за неподаден в срок ГФО е от 500-3000лв.

Кой не трябва да подава ГФО?

Годишен финансов отчет не подават дружествата, които не са извършвали дейност през предходната година. Те са задължени в срок до 31.03.2019г. да подадат Декларация за неактивност.

Защо да изберете нас?

-Гарантираме експерно изготвяне на необходимата документация
-Спестявате пари
-Излишно губене на време по опашки
-Ще подадем всички документи вместо вас

Кога трябва да се регистрирам по ЗДДС?

Всяко Физическо или Юридическо лице трябва задължително да се регистрира, когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В този случай лицето е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. 

Защо да изберете нас?

  • Имаме богат професионален опит
  • Ще получите най-добрата цена
  • Ще спестите време и нерви
  • Ще ви изготвим индивидуална счетоводна политика