Счетоводител – Всичко, което трябва да знаете за професията

В днешно време едва ли има бизнес организация, която да се справя без професионална помощ от счетоводител. За това и това е една от най-сигурните професии, за които обаче са ви необходими освен сериозни познания, но и редица личностни качества, чрез които да станете успешни в сферата. Каква е работата на счетоводителя? Какви умения трябва да притежава? Кои са различните видове счетоводители? Каква заплата да очаквате? Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в тази статия.

Професия счетоводител – Характеристика, задължения и необходими умения

Основната задача на счетоводителя е да води счетоводният, данъчния и управленският отчет на фирмата за която работи, да разработва работеща счетоводна политика, а в някои случаи и да води преговори с институции и регулаторни организации. Какви са точните задължения на счетоводителите зависи изцяло от сферата, в която е фирмата, за която работят. Едни от най-специфичните видове счетоводство е застрахователното, банковото и строителното, като за тях се изискват сериозни познания в сферата. При някои фирми, от счетоводителя се изисква да преобразува националното отчитане в чуждестранно, да води отчетността, съобразно международен стандарт, както и да извършва счетоводно отчитане на английски език.

Уменията, които са необходими често зависят от областта на работа – дали работи на каса, в разчетна или материална група, както и от самата дейност, с която фирмата се занимава – строителство, реклама, търговия и т.н. 

Въпреки тези условия, всеки един счетоводител трябва да притежава задълбочени познания по счетоводно и данъчно законодателство, да познава и прилага законите и свързаните с тях актове и правилници, засягащи пряко счетоводното и данъчното облагане. Необходими са също така познания по MS Office пакет, работа със счетоводни компютърни програми и софтуер, правни и справочни бази и т.н. Ако фирмата, в която счетоводителят работи е международна, тогава се изисква и втори, а в някои случаи и трети език.

И достигаме до личностните качества. За да бъдете успешен счетоводител-специалист е необходимо да бъдете старателни, с усет към детайла, търпеливи и да не ви дразни рутината. Трябва да развиете способност да планирате добре дейността си и да развиете логическо мислене. Други личностни качества на счетоводителите са устойчивост при стресови ситуации, честност, чувство за отговорност и уравновесеност.

Видове счетоводители

Тук може да се объркате с видовете счетоводство – банково, застрахователно и т.н., което се дели по сфери. Но основните видове счетоводители биват два – експерт счетоводител и оперативен счетоводител, при необходимост подпомагани в дейността от помощник счетоводител. И следва въпроса: Кой е правилният счетоводител за моят бизнес?

  • Експерт счетоводител

Една от основните задачи на счетоводителя е да отчита приходи и разходи от дейността на фирмата, но задълженията му далеч не свършват с това. Често се налага да подписва данъчни декларации, да води и изготвя отчети и да подпомага при възникнали юридически въпроси,  като за целта трябва да бъде максимално запознат с данъчното и финансовото законодателство на Република България. 

Правилният счетоводител за Вашата фирма трябва да има опит в сферата и необходимото образование. Това и причината голяма част от фирмите да се обръщат към счетоводни къщи, защото в тях работи поне един експерт счетоводител , професионалист с магистърска степен на образование, преминал успешно необходимите изпити за преквалификация и притежаващ богат опит в дейността си. Виж повече

  • Оперативен счетоводител

Друг вид счетоводители са така наречените оперативни, които често затрудняват собствениците, в търсенето на правилият човек, който да води сметките на бизнеса. Оперативните счетоводители водят първична счетоводна отчетност, което означава че се занимават с общо осчетоводяване на входни счетоводни документи, подготвят платежни нареждания, следят за верността и т.н.

Тук идва разликата между главният счетоводител и оперативния, като вторият не носи толкова голяма отговорност като първия. Основно дейността на оперативният счетоводител е да подпомага дейността в счетоводството, но не и да консултира и отговаря на възникнали законодателни и юридически въпроси, защото просто няма необходимите познания и натрупан опит в сферата.

Оперативният счетоводител се наема най-често от малки фирми, които не могат да си позволят да наемат счетоводна къща или двама счетоводители – главен и оперативен, за това и всичката дейност се извършва от оперативния счетоводител. Виж повече

  • Помощник счетоводител

Дейността на помощник счетоводителите е основно да подпомагат с подготовката на счетоводните баланси и да водят финансови досиета. Най-често те се назначават в големи фирми, разполагащи с цял отдел счетоводство или в частни счетоводни къщи. За да станете помощник счетоводител е необходимо да имате основни познания в сферата, предишен опит рядко се изисква. Позицията е подходяща за стаж на студенти, следващи счетоводство. Виж повече

Заплата на счетоводителя – Какво да очакваме?

Какво ще бъде заплащането на счетоводителя, зависи от няколко фактора, сред които ниво на отговорност, натоварване, вид на изпълняваните задачи, брой подчинени и други. Важна роля играе и квалификацията на счетоводителя – ако за работа не е необходима висока квалификация, а овладяване на типови счетоводни операции, то и заплащането няма да бъде високо. Виж повече

Онлайн счетоводител за цяла България

През последните години голяма част от счетоводителите на свободна практика избраха да пренесат бизнеса си онлайн, предоставяйки изцяло дистанционно абсолютно всички счетоводни услуги. Вече е далеч по-лесно да наемете експерт за единично или абонаментно осчетоводяване в интернет.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ Варна, Добрич предоставя професионални консултации и счетоводни услуги в сферата на данъчното и финансовото законодателство. Фирмата разполага с ерудиран екип от квалифицирани специалисти-счетоводители, с богат професионален опит, извършващи абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на стратегии, професионално консултиране и други.

Вече 20 години счетоводна кантора „Комаров консулт“ осигурява компетентни счетоводни услуги за Варна и Добрич, като през последните години пренесе част от дейността си и изцяло онлайн, с цел да улесни своите клиенти от други точки на страната, нуждаещи се от експертно осчетоводяване. Екипът на „Комаров консулт“ е на Ваше разположение, независимо дали имате нужда от консултиране или абонаментни счетоводни услуги.

Професия счетоводител – Какво трябва да знаете, предимства и недостатъци

Голяма част от хората, избиращи да работят в сферата на счетоводството го правят заради перспективата, стабилността и непрекъснатото търсене на кадри. Счетоводители са необходими винаги. Можете да започнете от нулата и да развиете успешна и добре заплатена кариера.

Основните предимства на това да бъдеш счетоводител е възможността да работите когато си поискате. Много от фирмите позволяват на своите счетоводители сами да избират графика си и да работят на непълно работно време, стига обаче да си свършват задълженията. Голяма част от компаниите предлагат и гъвкав график на своите служители, а ако решите можете да работите и на свободна практика, изграждайки си собствен счетоводен бизнес, в който да работите сами или с екип.

И достигаме до недостатъците на професия счетоводител. Вие ще бъдете материално отговорно лице, което означава че ще трябва да се отчитате не само на прекия си началник, но и на контролиращите държавни органи и инспекции, които често извършват проверки. Трябва да усвоите много добре умението да начислявате данъци компетентно, защото при извършване на нарушение в тази област – съзнателно или не подлежите на строги наказания, като големи по размер глоби и дори затвор.

Професия счетоводител е отговорна и сложна задача, за която са необходими както професионални познания, така и редица личностни качества. Трябва да бъдете готови да работите с голяма по обем информация и да следите непрекъснато за промени в законодателството. Още един от недостатъците е, че понякога ще ви се наложи да работите дълго и извънредно, най-вече когато се извършват например годишни отчети.

Напиши отзив за Счетоводител – Всичко, което трябва да знаете за професията

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.