СЧЕТОВОДИТЕЛ или Счетоводна кантора? Кой е правилният избор?

Всеки бизнес без значение от своя мащаб се нуждае от качествено счетоводно обслужване. Нуждата от пестене на средства е напълно безпредметна. Всъщност това е породено от санкциите, които са предвидени в нормативната уредба за нейното неспазване. Именно затова е от такова съществено значение изборът на счетоводител да не бъде базиран единствено на финансовия аспект на този въпрос.

Важно в случая е да се отбележи, че необходимостта от добър счетоводител всъщност е толкова голяма, защото именно той е човекът, който ще следи в детайли финансовото състояние на вашата фирма, както и ангажимента за спазване на пълна законосъобразност при осъществяване на вашата дейност.

И тук пред нас възниква въпросът – счетоводител или счетоводна кантора?

Много хора често казват, че изборът на счетоводител е правилния вариант, защото така избирате един човек, на когото да доверите своят бизнес. Това не е точно така. На практика, дори да изберете, счетоводните ви нужди да бъдат поверени на счетоводна кантора, това е една доста добра опция. Все повече се налага начин на работа, при който избирайки обслужване от кантора вие разполагате със счетоводител, запознат в детайли с вашата дейност. Точно тук е и момента, в който можем да добавим още един много голям плюс, що се отнася до счетоводните кантори. Избирайки именно счетоводна кантора да обслужва вашето дружество вие получавате не само счетоводител, но и цял екип от специалисти, които да следят и подпомагат вашия бизнес.

Не без значение е това, че счетоводните кантори предлагат услуги по труд и работна заплата, тук точката отново е за тях, тъй като така сте сигурни, че до вас има служител, който се грижи за задължителното осигуряване във вашата фирма и който е тясно специализиран в тази сфера.

Но все пак  няма ли да оптимизираме разходите ако фирмата ни разчита на един човек, като доверява на него цялата отговорност за счетоводната си отчетност на фирмата?  За да отговорим на този въпрос ще се върнем на финансовия аспект, който споменахме, че ще пренебрегнем в началото. На практика за наемане на счетоводител във вашата фирма вие следва да му осигурите работно място, както и необходимите за изпълнението на задълженията му техника, софтуер и консумативи, като тук няма смисъл да се отбелязва възнаграждението и осигурителните му вноски.

Изборът на счетоводна кантора от своя страна пък ви ангажира финансово единствено до предварително уговорената цена за абонаментно обслужване.Тук, разбира се, винаги ще има противници. Разбирането, че когато избираме да работим със счетоводна кантора не получаваме персонално отношение и внимание към детайла, към днешна дата, е отживелица. Без значение кое от двете ще предпочетем, на първо място е пълната осъзнатост, че вие и вашата взискателност биха ръководили методите, както в единия, така и в другия случай. Именно затова е важно и двете възможности да бъдат добре преценени и правилно претеглени, защото точно това е пътят към правилния избор.