Счетоводен баланс – Какво е и какво ни показва? - Komarov Consult

Счетоводен баланс – Какво е и какво ни показва?

Счетоводен баланс – Какво е и какво ни показва?

Чрез воденето на счетоводен баланс се обобщават активите и пасивите, с които даден бизнес разполага и се балансира стойността на два основни аспекта за всяко предприятие – активите и капиталите. Активите на дадено предприятие могат да бъдат материални, нематериални и финансови средства, носещи очаквани приходи или друга изгода. От друга страна пасивите биват краткосрочни (текущи) и дългосрочни (нетекущи) разходи, които предприятието следва да заплати до определен период от своя капитал.

В основата на счетоводният баланс важна роля играе капиталът, с  който предприятието разполага. Той бива най-често определян двуаспектно, от една страна като имущество, чрез което бизнесът съществува и създава блага, които в последствие предоставя и от друга като основен източник, отговорен за сформирането на имуществото на предприятието. Именно двустранното представяне на капитала създава равенството между активите и пасивите, което в счетоводството се нарича счетоводен баланс. Необходимо е да знаете, че счетоводният процес като цяло обхваща всеки един момент на обръщение на капитала на бизнеса. По този начин се обобщават всички промени в капиталовият състав за определен период от време, включително какво притежава предприятието под формата на активи и какво дължи под форма на капитали.

Характеристики на счетоводният баланс

  • Счетоводният баланс представлява технически инструмент, чрез който двуаспектно се разграничава притежаваното имущество на предприятието по функции и цели;
  • Счетоводният баланс е инструмент, чрез който се извършва периодичен счетоводен отчет;
  • Счетоводният баланс винаги следва да се съставя към точно определен момент;
  • Съставя се от крайните кредитни и крайните дебитни остатъци, според изпълненото годишно счетоводно приключване на дейността на предприятието;

Какво ни показва счетоводният баланс?

Просто казано, счетоводният баланс отразява моментната дейност на предприятието и неговото финансово и имуществено състояние. Представлява технически инструмент, чрез който се обобщават балансово отчетните данни. Счетоводният баланс се съставя за определен момент и към точно определена дата за отчетен период. По тази причина и не отразява движението и измененията на активите и капиталите, а тяхното точно състояние. Счетоводният баланс е един вид визитна картичка за шефовете на предприятието, която им показва какъв е резултата от ръководните решения, взети през определен период от време. Съставя се в таблица и съдържа две основни части – актив и пасив.

Като актив на баланса се причисляват всички средства и ресурси, работещи в полза за осъществяване на дейността на предприятието. Общо казано те представляват цялата съвкупност от средства, от които се очаква да предоставят изгода.

Под формата на пасив в счетоводният баланс се включва капитала на предприятието и по-точно казано се включва информация за произхода на всички активи, които се използват и техните източници. Тук се включват източните на собственият капитал, както и собствениците на привлеченият такъв, в това число пасивите и всички задължения на предприятието. Важно е общите суми на активите и пасивите на баланса да бъдат равни при воденето на счетоводен баланс.

В някои случаи, освен актив и пасив, счетоводният баланс включва и извънбалансови активи и пасиви. Тук следва да бъдат отразени всички специфични условия, влияещи върху дейността на предприятието. Това могат да бъдат например взаимоотношения от стопански характер.

В крайна сметка това, което ни показва счетоводният баланс не е само общата сума на активите и капиталите, с които предприятието разполага към момента, но и структурата и източниците, формиращи активите, тяхното придобиване, разделено на групи и видове, както и връзката между всички тях. Чрез данните, които счетоводният баланс предоставя могат да се извършат редица изчисления за дейността, като например каква е рентабилността на предприятието до момента.

Подобни статии

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ. - Komarov Consult

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех...

28 февруари 2023

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата? - Komarov Consult

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация...

30 ноември 2022

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева - Komarov Consult

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

На първо четене тази година депутатите решиха да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Припомняме, че до момента...

22 ноември 2022

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността - Komarov Consult

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

През октомври 2022 предстои да бъде отворена за кандидатстване програма за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта...

17 октомври 2022

Свържи се с нас