Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Изборът на тип фирма, който искате да регистрирате, подготвянето на документите – всичко изисква време. А вие предпочитате да влагате времето си в развитие на вашия бизнес. Разбираме ви. Затова и ви предлагаме помощта си при регистрация на фирма – това е част от нашия бизнес.

Решението какъв тип фирма искате да регистрирате е важно с оглед на вашите бъдещи планове за развитие, цели, разходи. Ако не сте сигурни, кой е подходящият избор, ние ще ви консултираме.

Услугата „Регистрация на фирма“ включва:

• Професионална консултация при избор на фирма от гледна точка на данъчно и осигурително законодателство.
• Подготовка на пълен комплект документи.
• Пълно съдействие и присъствие от страна на счетоводната кантора при откриване на набирателна сметка и посещение пред нотариус.
• Подаване на документите в Търговският регистър.
• Съдействие при изработка на печат и изготвяне на пълна счетоводна политика на фирмата.

Извършваме всички регистрации на фирми в съответствие с Търговския закон:

• АД- Акционерно дружество
• ООД- Дружество с ограничена отговорност
• ЕООД- Еднолично дружество с ограничена отговорност
• СД- Събирателно дружество.
• ЕТ- Едноличен търговец
• ДЗЗД- Дружество по Закона за задълженията и договорите

Свържете се с нас, ако имате нужда от регистрация на фирма. Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ ще ви спести време и средства, и ще ви помогне да осигурите стабилен старт и план за развитие на вашия бизнес.

Какво означава ЕООД?
Еднолично дружество с ограничена отговорност представлява Юридическо лице с права и задължения, което отговаря пред Кредиторите си със своето имущество. ЕООД е капиталово дружество, който капитал е разделен на брой дялове и се притежава само от едно лице. Минималният учредителен капитал с който може да регистрирате Еднолично дружество с ограничена отговорност е 2лв.

Какво означава ООД?
ООД е абревиатура от Дружество с ограничена отговорност. То се учредява от две или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му. Минималният учредителен капитал с който може да се регистрира ООД е 2лв.

Какво означава ЕТ?
ЕТ е абревиатура на Едноличен търговец и е първият вид търговец уреден в Търговският закон.

Регистрация на фирма до 2 работни дни!

170лв

ет

Цената включва

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат

270лв

еООД

Цената включва

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат

290лв

ООД

Цената включва

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат

800лв

ад

Цената включва

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат