Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата? - Komarov Consult

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация води до възникването на въпросите къде трябва да бъде отразена самата сделка по дневника на ДДС, начислява ли се данък и по какъв начин се осчетоводява. Отговорите на всички тези въпроси ще дадем в следващите редове.

В кои случаи се начислява ДДС при продажба на лек автомобил на физическо лице?

Върху продажбата на лек автомобил се начислява ДДС в случаите, когато той бива закупен от дилърска къща, продаваща превозни средства втора употреба или физическо лице, представляващо фирма нерегистрирана по ЗДДС. В този случай не можем да приложим данъчно облекчение, съгласно чл. 50 и чл. 70 от ЗДДС, следователно продажбата става облагаема и вие като фирма дължите ДДС, което трябва да начислите към покупната цена по сделката.

В случаите, когато се дължи ДДС неговата данъчна основа в повечето случаи е по-малка от покупната му цена и е в размер на 20%, но в практиката има и изключения. Най-често срещаното е наличие на свързаност между лицата по сделката. В тези случаи следва данъчната основа да бъде определена по реда, посочен в чл. 27 от ЗДДС.

Кога продажбата на автомобил е освободена от ДДС?

Освободени от ДДС ще бъдете в случаите, когато автомобилът в продажба е бил закупен от физическо или юридическо лице, с регистрация по ЗДДС. В тези случаи издадената фактура при сключването на сделката е била с начислен данък и не е необходимо той да се начислява допълнително върху доставката му. Тук прилагаме чл. 50, ал. 2 от ЗДДС, според който лекия автомобил не попада сред дейностите, за които се използва данъчен кредит и спада към сделките с освободена доставка и данък.

При този вид данъчно определяне е без значение дали купувачът е физическо или юридическо лице.

Важни моменти при продажбата на лек автомобил, на които е необходимо да обърнете внимание:

Дори и в случаите, когато не е необходимо да се начислява ДДС, фактурата за продажбата задължително трябва да се отрази в съответния Дневник за продажби на фирмата за текущия месец, в който е осъществена сделката. Във фактурата задължително като основание трябва да присъства чл. 50, ал. 2 от ЗДДС, което освобождава сделката от начисляването на данък. По закон всяко регистрирано по ЗДДС лице е задължено да отрази стриктно всички издадени данъчни документи, към които се причисляват фактурите и отчетите за извършените продажби, съгласно чл. 119.

Фактурата от продажбата на лек автомобил, освободена от начисляване на ДДС следва да отразите в колона „Данъчна основа на освободени доставки с освободен ВОП“, номер 24 в Дневника за продажби. Важно е да споменем, че данъчната основа по сделки, освободени по чл. 50 от ЗДДС не участва в определянето на коефициента, който се изчислява по реда, посочен в чл. 73 от ЗДДС.

Подобни статии

Представителни разходи: Ето защо осчетоводяването им е за предпочитане! - Komarov Consult

Представителни разходи: Ето защо осчетоводяването им е за предпочитане!

Провеждането на тиймбилдинги, фирмени тържества и почерпки в офиса са познати в счетоводната практика като представителни разходи. Наред с тях...

7 септември 2023

Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023 - Komarov Consult

Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023

Тема на днешната статия са влезлите сила от 01.08.2023г. данъчно-осигурителни промени. По-долу по хронологичен ред следва да изброим всички важни...

28 август 2023

Лични финанси и фирмени финанси – къде е границата? - Komarov Consult

Лични финанси и фирмени финанси – къде е границата?

В предприемаческия свят е от решаващо значение да осъзнаем важността на разделението между личните финанси и финансите на нашата фирма....

13 юли 2023

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ. - Komarov Consult

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех...

28 февруари 2023

Свържи се с нас