Продавате недвижим имот! Дължите ли ДДС при продажбата?

В случай, че продавате недвижим имот и се колебаете дали е необходимо да начислявате ДДС на продажбата Ви, от съществено значение за облагане на вашата сделка е стар или нов е имотът. Според Закона за ДДС- чл. 45, ал.3 и 7 „Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост на сгради или на части от тях, които не са нови“.
Такива са недвижимите имоти, които са въведени в експлоатация преди повече от 60 месеца.
Доставчикът може да избере тя да бъде облагаема или да се възползва от правото си да бъде освободена доставка. В случай, че изберете продажбата ви да е освободена доставка и сте ползвали данъчен кредит е необходимо да извършите корекция по реда на чл. 79, ал.1 и ал.6 от ЗДДС.

При продажба на недвижим имот, Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ може да бъде вашият надежден партньор, който ще ви помогне да разберете дали сте длъжни да начислявате ДДС и как да процедирате в случай на освободена доставка. Ние ще ви предоставим професионални съвети и подкрепа на всяка стъпка от процеса, за да гарантираме, че сделката ви е в съответствие със законовите изисквания.

Напиши отзив за Продавате недвижим имот! Дължите ли ДДС при продажбата?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.