Помощник счетоводител – Длъжност и описание

За да станете помощник счетоводител е необходимо да имате базови познания по счетоводство, да боравите добре с числа и да притежавате основна компютърна грамотност, състояща се в работа с бази данни, счетоводен софтуер и Office пакет. Основните задължения са извършване на двойно счетоводство, обработка на различни фактури, плащания и квитанции, подготвяне на извлечения за приходи и разходи, внимателна проверка на счетоводните баланси дали са правилно въведени, подготовка на заплати и искови за разход, въвеждане на данни в счетоводни програми и т.н. Ако работите в малка организация могат да ви накарат да работите с малки суми пари в брой и да се занимавате с банкиране.

Обикновено за помощник счетоводител в счетоводна кантора не се изисква стаж или ако се изисква, то той е минимален. Често студенти по специалността следват своят стаж именно като помощник счетоводители в счетоводни отдели на големи фирми или в канторите на счетоводни къщи. Работата е на пълен работен ден, но имате възможност да се договорите за почасова работа или график, съобразно изпитите и сесиите ви. Много от работодателите не изискват специално висше образование, но е необходимо да притежавате основни познания по счетоводство, да работите добре с цифри и да имате познания във финансовата сфера. Като личностни качества се изисква дискретност, искреност, комуникативност, организационни умения, внимание към детайлите и възможност за екипна работа.

От помощник счетоводители имат нужда счетоводните отдели на големи фирми, както и счетоводните къщи с голямо натоварване. Там работата е много и често им трябва дори повече от един помощник счетоводител, който да преглежда документацията и да се занимава с основно осчетоводяване, подпомагайки дейността на главният и оперативния счетоводител. 

Ако сте наистина добри в работата си ще имате шансът да се преквалифицирате в оперативен счетоводител, като заплатата ви ще тръгне нагоре с всяка нова квалификация и натрупан опит в сферата. Да бъдеш счетоводител е сериозна, отговорна и перспективна кариера.