Оперативен счетоводител - Komarov Consult
Оперативен счетоводител

Дейността, която извършва оперативният счетоводител е общо или така нареченото първично счетоводство. Той осчетоводява различни видове документи, проследява операциите, издава платежни нареждания и т.н. Ако разполагате с малък бизнес, който все още не извършва толкова голяма дейност, то тогава можете да си спестите разхода и да наемете оперативен счетоводител, който ще може да се справи лесно със задачите. Имайте предвид обаче, че оперативните счетоводители често не притежават необходимата квалификация за извършването на обемни финансови отчети. За това при изготвянето на годишен отчет може да ви се наложи да поискате помощ от експерт счетоводител.

Оперативният счетоводител се различава от експертният по това, че не носи отговорност. Обикновено в счетоводството се наемат двама счетоводители – главен и оперативен. Задачата на главният е да води големите финансови отчети и да се подписва, докато оперативния подпомага воденето на баланса. Често за да си спестят разходите, много от фирмите наемат само един човек, който да води счетоводството. Дали да бъде оперативен счетоводител или експерт такъв зависи от големината на бизнеса и неговата дейност.

При стартирането на собствен бизнес, голяма част от собствениците се наемат със задачата да водят сами счетоводството си. В това няма нищо лошо, особено ако наистина разбирате какво трябва да се прави. Онлайн вече има най-различни счетоводни програми, с чиято помощ можете да вършите операциите без да допускате грешки. С развитието на бизнеса ви, обаче работата започва да става все по-обемна, заедно с документацията. Вече нямате време да се занимавате с всичко, за това ви трябва оперативен счетоводител. Неговата задача основно ще бъде да въвежда данните в счетоводен софтуер, да води сметките и да попълва някой и друг документ. Именно това се нарича първично счетоводство.

Обикновено фирмите натоварват оперативният счетоводител, който са наели с куп други задачи, поради простата причина че не им се дават повече разходи за заплати на други хора. Това ще ви спести някой лев, но е временно решение. Веднага щом ви се наложи изготвянето на обемен финансов отчет и различни по вид законови декларации, компетенциите на оперативния счетоводител ще бъдат до тук. Тогава ще трябва да си наемете експерт счетоводител, който ще бъде квалифициран в това да ги проверява и подписва.

Подобни статии

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат? - Komarov Consult

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

За онлайн търговия се счита всяка продажба на продукт или услуга с цел печалба. Основно онлайн търговията се осъществява посредством...

5 май 2022

Доходи от наем на физическо лице! - Komarov Consult

Доходи от наем на физическо лице!

Тази статия е за всички физически лица, които отдават имоти под наем.  В нея ние ще ви разясним начинът на...

18 февруари 2022

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година - Komarov Consult

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година

С началото на новата година идват и задълженията за изготвянето на декларации, финансови отчети и внасянето на различни данъци, както...

3 февруари 2022

Доходи от Криптовалути!  Кога се декларират и дължи ли се данък печалба? - Komarov Consult

Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба?

През последните няколко години доста популярна стана търговията с криптовалута и въз основа на това много често идва въпроса: „Длъжни...

8 януари 2022

Свържи се с нас