Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

На първо четене тази година депутатите решиха да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ припомня, че до момента той бе в размер на 50 000 лв., като се предвижда от 1 януари 2023 година да се увеличи двойно и да стане 100 000 лева. По този начин партиите целят да се намали административната тежест върху микро и малките фирми в различни сфери, като наред с увеличението се предвижда и премахването на данък уикенд, което обаче за сега бе отложено.

Решението бе взето единодушно и подкрепено от всички партии в парламента, като предложението бе изпратено до Европейската Комисия. Преди броени дни ЕК разреши увеличението на прага за регистрация по ДДС.

Какво да очакваме?

С приемането на увеличения праг за регистрация по ДДС се предвижда близо 200 000 фирми да запазят правото си на доброволна регистрация по закон, независимо от размера на техния оборот. С това увеличение се цели да бъдат облекчени малките фирми, което на своя страна ще им спести подаването на задължителните месечни декларации. Това решение също така ще помогне на НАП да преустанови масовата практика на фирмите да не обявяват реално размера на приходите си, само и само да не надхвърлят предварително обявения праг за регистрация.

До момента всяка фирма, която генерираше оборот в размер от 137 лева на ден бе задължена да се регистрира по ДДС, като това сериозно натоварваше най-вече микро фирмите, малките предприемачи и самонаетите лица. Очаква се увеличеният праг за регистрация по ДДС да доведе до загуби в държавния бюджет в размер до 130 милиона лева, но за сметка на това се очаква решението да окаже положително въздействие върху икономиката на страната и да повиши събираемостта на данъците.

Прагът за регистрация по ДДС не се е променял вече близо от 20 години – въпреки непрекъснато растящите нива на инфлация. Причината за това, според депутатите е липсата на достатъчно политическа воля, тъй като това решение цели да се стимулира малкия бизнес в трудната ситуация, в която се намира в момента страната ни.

Решението за увеличаване прага за регистрация по ДДС се очаква да влезе в сила още в началото на 2023 година, като от НАП излязоха с изказване, че подкрепят законовата промяна.

Напиши отзив за Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.