Кога можем да ползваме ДДС на лек автомобил и гориво?

Днес Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ ще отговори на един от най-често задаваните въпроси от нашите корпоративни клиенти – Кога можете да използвате ДДС за лек автомобил и имате право на данъчен кредит, покриващ включително и разходите по експлоатацията на превозното средство, като гориво, консумативи, ремонти и т.н.

В Закона за ДДС изрично е посочено, че за покупката на леки автомобили, гориво и експлоатационни разходи не се предоставя възможност за данъчен кредит. Под „леки автомобили“ разбираме според определението дадено от ЗДДС, че това са всички превозни средства с до 5 седящи места (без да смятаме мястото на шофьора), които не се използват за превозване на различни по вид товари и които нямат трайни промени по каросерията, свързани с осъществяваната от фирмата основна дейност. Законът звучи категорично, но нека да не прибързваме със заключенията.

Оказва се, че са оставили вратичка и всяка една фирма може да се възползва от данъчен кредит, който да облекчи не само немалките разходи по покупката на лек автомобил, но и разходите за гориво и консумативи.

ДДС за лек автомобил и гориво можете да използвате, в случаите когато:

Закупувате лек автомобил за осъществяване на основната дейност на фирмата

Всъщност имате право на данъчен кредит за покупка на лека кола, в случаите когато се налага да осъществявате една или няколко от основните ви дейности като регистрирано лице. ДДС за лек автомобил можете да използвате когато извършвате:

  • Превоз на товари;
  • Охраняване на обекти;
  • Куриерски или таксиметрови услуги;
  • Обучение на водачи за управление на МПС;
  • Отдавате автомобил/и под наем;

Да разясним: Основна дейност на дадена фирма е тази дейност, която за срок от 12 месеца носи над 50% от приходите от доставки на регистрираната фирма. В случаите, когато осъществявате повече от една дейност, за основна се смята тази в която са заети най-голям брой трудово наети лица.

ДДС за покупка на лек автомобил с цел осъществяване на основна дейност покрива и последващите разходи за гориво и експлоатация. Важи и в случаите, когато колата се използва както за фирмена дейност, така и за лична употреба.

Купувате лек автомобил с цел препродажба

Всички търговци на леки автомобили, които ги купуват с цел препродаване могат да се възползват от данъчен кредит. Единственото условие тук е да закупувате коли като стока, единствено с цел последваща продажба, а не заради лична употреба.

Наемате лек автомобил

В случаите, когато наемате лек автомобил за осъществяването на дадена икономическа дейност, имате право на ДДС и данъчен кредит, приспадащ наема, горивото и поддръжката. Условието е да използвате превозното средство за извършването на облагаеми и възмездни доставки, само за икономически свързана основна дейност.

Използвате лек автомобил на лизинг

За да можете да се възползвате от данъчен кредит в този случай, задължително условие е автомобилът да бъде предоставен чрез оперативен лизинг. При него условията силно наподобяват тези при наема на автомобил. Чрез оперативен лизинг сключвате договор за предоставянето на актив, в определеният случай лек автомобил срещу изплащането на месечни вноски.

Лекият автомобил, предоставен ви чрез договор за оперативен лизинг си остава собственост на лизинговата компания, която носи отговорност за всички свързани с експлоатацията рискове. След изтичането на лизинговият договор приключва и срока за използването на колата, като тя не се прехвърля на ваше име.

Данъчен кредит за лек автомобил на оперативен лизинг се отпуска само когато са спазени условията:

  • Да не се прехвърля правото на собственост върху автомобила, защото тогава лизинга автоматично ще стане финансов и нямате право на данъчен кредит;
  • Към първоначалната дата на предоставянето на лизинга, в случай на уговорена опция придобиване, стойността на събраните лизингови вноски без лихва не трябва да надвишава пазарната цена, на която се предлага лекият автомобил;

В горепосочените случаи всяка фирма може да приложи ДДС за лек автомобил и гориво, според законодателството. Приспадането на данъчният кредит във всеки един от случаите покрива освен разходите за покупката, но и експлоатацията и поддръжката на автомобила.

Ако имате въпроси относно използването на ДДС за леки автомобили или за някой друг счетоводно-правен казус, не се колебайте да се свържете с „Комаров Консулт“. Ние ще отговорим изчерпателно на всеки един въпрос.

Напиши отзив за Кога можем да ползваме ДДС на лек автомобил и гориво?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.