Индустрии

Всяка индустрия има своите специфики. Затова е препоръчително да ползвате професионални счетоводни услуги на фирма, която вече има опит и познания във вашата сфера.

За над 20 години работа с различни клиенти, екипът на счетоводна кантора „Комаров Консулт“ е натрупал опит в множество индустрии: търговия и строителство; хотелиерство и туризъм, транспорт и логистика, недвижими имоти, индустриално производство, здравеопазване, земеделие и животновъдство, реклама. Работим и с много широк кръг от външни специалисти, които винаги са на разположение за консултация. Свържете се с нас, за да обсъдим от какво точно имате нужда.

Обслужваме клиенти в следните сфери:

ТЪРГОВИЯ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ в сферата на търговията.

СТРОИТЕЛСТВО

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ в сферата на строителството. Счетоводни услуги за строителни фирми.

ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за питейни заведения, барове, кафенета и др.

ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

РЕКЛАМА

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“  за рекламни и маркетингови агенции.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми в сферата на здравеопазването.

ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ в сферата на индустриалното производство.

ЛОГИСТИКА

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми в сферата на логистиката и транспорта.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми, занимаващи се с недвижими имоти. Агенции за недвижими имоти, брокерски агенции и др.

ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми в сферата на науката и технологиите.

ТРАНСПОРТ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за транспортни фирми.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми в сферата на земеделието, земеделски производители.

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Счетоводни услуги от „Комаров Консулт“ за фирми в сферата на животновъдството.