Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ. - Komarov Consult

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех компании като Revolut, Pay Pal, Paysera, Transferwise и други подобни предоставят по-изгодни възможности за откриване на сметки, в сравнение с тези на банките у нас. Освен по-ниската цена за поддръжка и осъществяване на плащания, финтех компаниите предоставят още и множество услуги, които улесняват много от търговците при извършването на плащания между сметки. Това е и главната причина популярността им да нараства все повече.

Както знаем, всички търговски банки, осъществяващи своята дейност на територията на България, са под прекия контрол на БНБ, които на своя страна са задължени да се отчитат пред контролни органи, като НАП и други. За разлика от банките, финтех компаниите, регистрирани извън територията на страната не са под контрола на държавните институции. Този факт отваря вратичка за злоупотреби от некоректни фирми и за да бъде предотвратено това, законът наложи задължение за всички сметки, открити във финтех компании или банки в чужбина да се декларират пред БНБ. По този начин държавните органи осъществяват контрол за изрядността на доходите на търговците, без значение от вида на дейността, която оперират.

Ако имате открити сметки в чуждестранни банки и компании, като Revolut, Pay Pal, Paysera и други подобни сте длъжни да ги декларирате. Това става чрез подаване на декларация – образец СПБ-2 в БНБ в срок от 15 дни след откриването на сметката. Декларацията можете да подадете лично на място в офис на БНБ, чрез куриерска услуга или електронно. Ако я подавате лично или чрез куриерска услуга декларацията трябва да бъде в два екземпляра, тъй като единият служи за заверка.След подаване на декларацията, сметката ви се регистрира в системата на БНБ и съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 сте длъжни да подавате отчет по образец СПБ-5 на всеки три месеца. Той включва обща информация за сметката – начално салдо, постъпления по сметката, извършени плащания и крайно салдо за периода. Отчетът за тримесечието трябва да подадете до 20-то число на месеца, който следва отчетния период. Изключение има единствено за четвъртото тримесечие, чийто срок е до 25 януари на годината, следваща периода на отчета.

Подобни статии

Представителни разходи: Ето защо осчетоводяването им е за предпочитане! - Komarov Consult

Представителни разходи: Ето защо осчетоводяването им е за предпочитане!

Провеждането на тиймбилдинги, фирмени тържества и почерпки в офиса са познати в счетоводната практика като представителни разходи. Наред с тях...

7 септември 2023

Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023 - Komarov Consult

Промени в данъчно-осигурителния кодекс август 2023

Тема на днешната статия са влезлите сила от 01.08.2023г. данъчно-осигурителни промени. По-долу по хронологичен ред следва да изброим всички важни...

28 август 2023

Лични финанси и фирмени финанси – къде е границата? - Komarov Consult

Лични финанси и фирмени финанси – къде е границата?

В предприемаческия свят е от решаващо значение да осъзнаем важността на разделението между личните финанси и финансите на нашата фирма....

13 юли 2023

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата? - Komarov Consult

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация...

30 ноември 2022

Свържи се с нас