Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ. - Komarov Consult

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех компании като Revolut, Pay Pal, Paysera, Transferwise и други подобни предоставят по-изгодни възможности за откриване на сметки, в сравнение с тези на банките у нас. Освен по-ниската цена за поддръжка и осъществяване на плащания, финтех компаниите предоставят още и множество услуги, които улесняват много от търговците при извършването на плащания между сметки. Това е и главната причина популярността им да нараства все повече.

Както знаем, всички търговски банки, осъществяващи своята дейност на територията на България, са под прекия контрол на БНБ, които на своя страна са задължени да се отчитат пред контролни органи, като НАП и други. За разлика от банките, финтех компаниите, регистрирани извън територията на страната не са под контрола на държавните институции. Този факт отваря вратичка за злоупотреби от некоректни фирми и за да бъде предотвратено това, законът наложи задължение за всички сметки, открити във финтех компании или банки в чужбина да се декларират пред БНБ. По този начин държавните органи осъществяват контрол за изрядността на доходите на търговците, без значение от вида на дейността, която оперират.

Ако имате открити сметки в чуждестранни банки и компании, като Revolut, Pay Pal, Paysera и други подобни сте длъжни да ги декларирате. Това става чрез подаване на декларация – образец СПБ-2 в БНБ в срок от 15 дни след откриването на сметката. Декларацията можете да подадете лично на място в офис на БНБ, чрез куриерска услуга или електронно. Ако я подавате лично или чрез куриерска услуга декларацията трябва да бъде в два екземпляра, тъй като единият служи за заверка.След подаване на декларацията, сметката ви се регистрира в системата на БНБ и съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 сте длъжни да подавате отчет по образец СПБ-5 на всеки три месеца. Той включва обща информация за сметката – начално салдо, постъпления по сметката, извършени плащания и крайно салдо за периода. Отчетът за тримесечието трябва да подадете до 20-то число на месеца, който следва отчетния период. Изключение има единствено за четвъртото тримесечие, чийто срок е до 25 януари на годината, следваща периода на отчета.

Подобни статии

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата? - Komarov Consult

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация...

30 ноември 2022

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева - Komarov Consult

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

На първо четене тази година депутатите решиха да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Припомняме, че до момента...

22 ноември 2022

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността - Komarov Consult

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

През октомври 2022 предстои да бъде отворена за кандидатстване програма за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта...

17 октомври 2022

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ? - Komarov Consult

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ?

Една от най-популярните професии на новото време е професия „Инфлуенсър“. За това и днес предстои да обсъдим най-важните детайли около...

14 юни 2022

Свържи се с нас