Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех компании като Revolut, Pay Pal, Paysera, Transferwise и други подобни предоставят по-изгодни възможности за откриване на сметки, в сравнение с тези на банките у нас. Освен по-ниската цена за поддръжка и осъществяване на плащания, финтех компаниите предоставят още и множество услуги, които улесняват много от търговците при извършването на плащания между сметки. Това е и главната причина популярността им да нараства все повече.

Както знаем, всички търговски банки, осъществяващи своята дейност на територията на България, са под прекия контрол на БНБ, които на своя страна са задължени да се отчитат пред контролни органи, като НАП и други. За разлика от банките, финтех компаниите, регистрирани извън територията на страната не са под контрола на държавните институции. Този факт отваря вратичка за злоупотреби от некоректни фирми и за да бъде предотвратено това, законът наложи задължение за всички сметки, открити във финтех компании или банки в чужбина да се декларират пред БНБ. По този начин държавните органи осъществяват контрол за изрядността на доходите на търговците, без значение от вида на дейността, която оперират.

Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ Ви информира, че ако имате открити сметки в чуждестранни банки и компании, като Revolut, Pay Pal, Paysera и други подобни сте длъжни да ги декларирате. Това става чрез подаване на декларация – образец СПБ-2 в БНБ в срок от 15 дни след откриването на сметката. Декларацията можете да подадете лично на място в офис на БНБ, чрез куриерска услуга или електронно. Ако я подавате лично или чрез куриерска услуга декларацията трябва да бъде в два екземпляра, тъй като единият служи за заверка.След подаване на декларацията, сметката ви се регистрира в системата на БНБ и съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 27 сте длъжни да подавате отчет по образец СПБ-5 на всеки три месеца. Той включва обща информация за сметката – начално салдо, постъпления по сметката, извършени плащания и крайно салдо за периода. Отчетът за тримесечието трябва да подадете до 20-то число на месеца, който следва отчетния период. Изключение има единствено за четвъртото тримесечие, чийто срок е до 25 януари на годината, следваща периода на отчета.

Напиши отзив за Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.