Фискални устройства

Касови апарати одобрени от НАП и Наредба Н-18

Daisy Compact-M
199 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Eltrade A1
235 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Eltrade B1
245 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Eltrade A3
249 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Eltrade B1 Моб. 259 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Tremol A19
279 лв.с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Eltrade A1 Моб. 239 лв.с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

daisy-perfect-s-kl-mobilen-52-750x750

Daisy Perfect S 01
249 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Daisy Perfect S01М 270 лв.с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Tremol M20
289 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Tremol M-23 330 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Daisy Expert SX
239 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Tremol S21
259 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Datecs DP-150 249 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Datecs DP-25
270 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция

Datecs WP-500 390 лв. с ДДС

 

» СИМ карта за 12 мес.
» Договор за сервиз
» Фискализация
» 12 месеца гаранция