Експерт счетоводител

За развитието на успешна фирма е необходимо да разполагате с правилният счетоводител или цялостен екип от счетоводители. Освен цялостно осчетоводяване на производственият процес и следене на приходите и разходите на фирмата, задачата на счетоводителя ще бъде да създава и подписва данъчни декларации и финансови отчети, както и да ви дава съвети, при възникнали въпроси касаещи законодателството. На практика това означава, че този човек освен счетоводител, ще ви бъде и нещо като консултант, тъй като ще ви помага във взимането на някои управленски решения.

Експерт счетоводителите са специалисти, притежаващи всички необходими квалификации в счетоводната сфера, с полезен набор от умения и богат опит. Някои от тях имат широки познания в различни сфери на счетоводството, но уменията им често са повърхностни, докато други специализират само и единствено в конкретна счетоводна област, в която са експерти. Добре е, когато избирате счетоводител, да заложите на човек с опит в същата сфера, в която оперира и Вашата фирма. Така той ще бъде максимално ефективен и ще взима активно участие, не само в целият счетоводен процес, но и в управленските решения, помагайки ви в спецификата на дейността. 

Основните задачи на експерт счетоводителя е да води целият счетоводен процес, отчитането на приходи и разходи, изготвянето на отчети, подписването на данъчни декларации и адекватно справяне с всички възникнали юридически въпроси и решения. Трябва ви счетоводител с отлични познания в законодателството като цяло (данъчно, финансово и юридическо), както и такъв който ще следи редовно за промени в законите, засягащи дейността на Вашата фирма.

Най-важното условие: Да изградите доверие с Вашият счетоводител

Дейността на счетоводителя е много отговорна и касае развитието на Вашата фирма. Ако изберете неправилният човек за работата, неговите неволни или умишлени грешки могат да ви навлекат редица сериозни проблеми, от една страна финансови, от друга със закона и вашите партньори.

Експерт счетоводителят, когото изберете трябва да се превърне във Ваш доверен партньор. Това е човека, който ще разполага с чувствителна информация, касаеща фирмата и нейните финансови средства. Колкото и да се опитвайте да ги опазите, голяма част от фирмените тайни ще излязат на показ по принуда веднага след като счетоводителя започне да се занимава със своята дейност, за това и е важно да изградите връзка на доверие с него. Истинският професионалист ще работи винаги в интерес на фирмата, опазвайки чувствителната информация и ще се опитва да разреши всеки проблем, явяващ се пречка. Той ще бъде почтен и честен, запознат с всички промени, засягащи данъчните наредби и закони, способен е да навлезе в спецификата на Вашият бизнес и ще ви помага със адекватни съвети, пазейки тайна. Това е и счетоводител, на когото можете да се доверите и разчитате наистина.

Нашият съвет към Вас, в откриването на правилният счетоводител е да насрочите няколко интервюта, по време на които да се опитате да разберете кои са силните страни на кадрите, а не обратното. Слабите страни ще се открият в процеса на работа. Законът е във Ваша полза и можете да го приложите, сключвайки с него трудов договор с изпитателен срок, чиято продължителност е от 3 до 6 месеца. Така ще имате време да прецените дали това е правилният експерт счетоводител за Вашата фирма, който да превърнете във доверен партньор, работещ за доброто на компанията.

За да гарантирате прецизност и професионализъм в счетоводните услуги, разчитайте на нашата счетоводна кантора, която ще бъде вашият надежден партньор в управлението на финансовите ви потребности.

Напиши отзив за Експерт счетоводител

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.