Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

За онлайн търговия се счита всяка продажба на продукт или услуга с цел печалба. Основно онлайн търговията се осъществява посредством електронни магазини и платформи за продажби, като OLX, Bazar, Marketplace и т.н.

Ако вие извършвате продажба на стоки или услуги онлайн, то е необходимо да сте наясно, че сте данъчно задължени. Според НАП, онлайн търговците са задължени по същите обстоятелства, както и продавачите във физическите магазини.

В кои случаи доходите от наложен платеж не се облагат с данъци?

Важно е да споменем, че продажбата на собствени вещи – стоки, закупени с цел лична употреба и които не са предназначени за продажби или реализиране на някакъв вид печалба не се облагат с данък, съответно не сте длъжни да подавате декларация за приходи на физическо лице.

Всички стоки или услуги, предоставяни с цел реализиране на печалба представляват вид онлайн търговия и следва да бъдат облагани. Тук причисляваме и всички физически лица, извършващи продажби не като търговци, както е посочено в Търговския закон. Такива могат да бъдат:

  • физически лица със свободни професии и занаятчии ( художници, дизайнери, копирайтъри, творци);
  • физически лица, продаващи колекционерски стоки и произведения на изкуството – при тях според закона данък се дължи и при еднократна продажба. Изключение от това правило има само, ако колекционерските предмети са наследени, като тогава те не се облагат;

Облагане на доходи от наложен платеж от куриерски компании, получени от физическо лице

За никого не е тайна, че при онлайн търговия лесно могат да бъдат укрити направените продажби и получените доходи от тях да останат недекларирани. С цел да преустанови тази практика, НАП предприе драстични мерки, насочени точно към доходите на физически лица, получени от различни платформи в интернет за онлайн търговия.

Както знаем, разплащанията при онлайн търговията и поне голяма част от тях става именно чрез наложен платеж през куриерска компания. През последните няколко години, НАП започна да следи отблизо куриерите и да изисква от тях предоставянето на получените от физически лица доходи от наложени платежи на годишна база. Въз основа на тази информация, НАП може да ви информира, в случай че осъществявате онлайн търговска дейност без регистрация, че сте данъчно задължени върху получените от наложени платежи доходи. Според чл. 26 от ЗДДФЛ, полученият доход се счита за вид стопанска дейност, извършвана като ЕТ. Длъжни сте да го декларирате в Приложение №2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Доходите от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице се облагат на база реализиран доход, по същият начин по който са определени в чл. 10, ал. 1 от ЗДДФЛ. От тук следва да отбележим, че облагането не зависи от начина, по който е получен дохода. По тази причина, преди да се пристъпи към самото облагане е необходимо да се определи какъв е вида на дохода индивидуално за конкретния случай. Ако доходът не е облагаем, то следва да се прецени коя законова норма трябва да бъде приложена.

От горе изложеното следва да дадем пример за една често срещана в практиката ситуация – Физическо лице продава собствени лични вещи, въз основа на което декларира доходи от наложен платеж, които според чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ се считат за необлагаеми. Но тъй като доходът е реализиран чрез онлайн платформа за продажба и получен от куриерска компания под формата на наложен платеж, данни за него автоматично се отразяват в системата на НАП, която по подразбиране прави дохода облагаем. За да избегнете подобни недоразумения, съветът на Счетоводна кантора Варна и Добрич „Комаров Консулт“ е да посочите получения доход в Приложение №13 в електронната система на НАП и да се определи още веднъж като необлагаем.

Друг често срещан казус от нашите клиенти са доходите от продажбата или замяната на антикварни и колекционерски предмети, както и произведения на изкуството. За тях е необходимо предварително да декларирате дохода в Приложение №5. Според чл. 33, ал. 2 от ЗДДФЛ, доходът получен от антики и произведения на изкуството подлежи на облагане във всички случаи, освен ако не са доказано наследени.

Деклариране на доходи от наложен платеж и размер на дължимия данък

В случай, че доходите, които сте получили от наложен платеж през изминалата данъчна година подлежат на облагане е необходимо да ги декларирате в съответното приложение. Това може да стане и онлайн в електронната система на НАП, както следва:

  • В Приложение №2 се декларират всички доходи, получени от продажбата на стоки, които сте произвели или закупили, с цел продажба и реализация на печалба;
  • В Приложение №3 се декларират продажбите на всички лица, упражняващи занаятчийство или свободни професии;
  • В Приложение №5 се декларират продажбите на физически лица или прехвърлянето на предмети на изкуството, антики, колекционерски стоки и т.н., които по смисъла на Търговския закон не могат да се определят като търговци;
  • В Приложение №13 се декларира дохода, получен от продажбата на лични вещи, които не са придобити с цел реализиране на печалба и съответно са освободени от облагане, според чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Физическите лица, извършващи покупка на стоки с цел продажба и реализация на печалба биват облагани като ЕТ и съответно дължат 15% данък върху годишната данъчната основа. Срокът за деклариране и внасяне на данъка е до 30 юни.

Ако декларирате доходите си в Приложение № 3 или в Приложение № 5, то облагането се начислява върху общата данъчна основа за годината и размерът му е 10% върху декларирания доход. Срокът за деклариране и внасяне е до 5 май.

Не е проблем, ако заплатите дължимия си данък и в последния ден, но е важно дължимото да бъде отразено в НАП най-късно до следващия работен ден.

В случай, че имате още въпроси, свързани с декларирането на доходи от онлайн търговия или се интересувате от други счетоводни услуги, можете да се свържете със счетоводна кантора „Комаров Консулт“ по всяко време за консултация и експертен съвет.

Напиши отзив за Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.