Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба?

През последните няколко години доста популярна стана търговията с криптовалута и въз основа на това много често идва въпроса: „Длъжни ли сме да декларираме своите доходи от криптовалути и съответно дължим ли данък за процент печалба“? Отговорът е да, а ако досега не сте декларирали дохода си, получен от търговия с виртуални пари, то тази тема е за Вас.

Какво представляват криптовалутите?

Според НАП, криптовалутите представляват нерегламентирани цифрови финансови средства, които не са издадени и гарантирани от централната банка, но могат да бъдат използвани като разплащателни средства, както в онлайн пространството, така и офлайн, в реалния живот.

През 2009г., стартира първата в света криптовалута Биткойн – вид цифрова валута, чието предназначение е извършване на разплащания в онлайн пространството. Към момента, Биткойн е най-известната, разпространената и скъпа криптовалута, като след нея се нареждат Етериум, Лайткойн и Рипъл.

Основната цел на криптовалутата е да позволи бърз и лесен трансфер на финансови средства по интернет, без посредници, като банки или финансови институции. Разплащанията с криптовалута могат да се осъществяват по целия свят изцяло онлайн, бързо, без ограничения и с минимални такси за трансфер. По тази причина набират все по-голяма популярност, основно сред бизнесмени и предприемачи, които предпочитат да оперират с дигитални финансови средства, което от своя страна превръща криптовалутите в алтернатива на добре познатите ни банкноти и монети.

Облага ли се с данък търгуването с криптовалути?

Облага ли се с данък търгуването с криптовалути?

Националната агенция по приходите (НАП) разглежда криптовалутите като финансов инструмент и извършва стриктен контрол върху всяко физическо и юридическо лице, което получава доходи от търговия с криптовалута.

Независимо дали сте физическо или юридическо лице, НАП ще обложи Вашия доход, получен от търговия с криптовалути, като доход от продажба на финансови услуги. Всички физически лица следва ще бъдат обложени върху годишна данъчна основа и са длъжни да декларират печалбата си с годишна данъчна декларация, която трябва да бъде подадена в съответната териториална  дирекция на НАП, най-късно до 30 април, една година след реализирането на дохода.

Според чл. 96 от ЗДДС, търгуващите с криптовалути юридически лица също са длъжни да се регистрират, че извършват дейност с цифрови финансови средства.

Облагане на доходи, получени от замяна или продажба на криптовалути

НАП посочва, че продажбата и/или замяната на цифрови валути е вид доход, генериран от продажба на финансови активи, който по закон се облага с данък. Необходимо е да декларирате своя доход според чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и да подадете годишна данъчна декларация с попълнено приложение №5.

Не дължите авансов данък за продажба или замяна на криптовалути.

Облагане на доходи, получени от копаене или добиване на криптовалути

Какво представляват криптовалутите?

Копаенето на криптовалута се счита за доход от стопанска дейност, извършвана от едноличен търговец – регистриран или нерегистриран по ЗДДС. Според Закона, закупуването на необходимата за добиването на криптовалута технология е с цел реализирането на печалба, която впоследствие ще се превърне в основен доход за лицето. Длъжни сте да декларирате пред НАП дохода си, съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ. В годишната данъчна декларация е необходимо да попълните приложение № 2, в случаите когато доходите ви са придоби от копаене на виртуални валути.

Търговията с криптовалути тепърва навлиза в България, за това в ЗДДФЛ все още няма точно определение за понятието криптовалута или виртуална валута. Въпреки това, доходите от криптовалута са вече факт и НАП ги облага като всеки друг приход, получен от финансов актив.  

Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ предоставя на всички свои клиенти професионални консултации и счетоводно обслужване за данъчно третиране на всички видове доходи от криптовалути. Свържете се с нас за изчерпателни отговори на всеки възникнал казус.

Напиши отзив за Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.