Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Повече от 20 000 малки фирми могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 3000 до 10 000лв. от Грантове за малкия бизнес по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с обща стойност 173 млн. лв., като процедурата ще стартира в началото на месец май.
Кои фирми обхваща програмата?

Важно условие за кандидатстване по програмата е :

  • да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот, като кандидати могат да бъдат фирми от всички икономически дейности, с изключение на селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат субсидирани през Програмата за развитие на селските райони.
  • да имат спад на оборота си с 20%, като последица от пандемията и използват средствата за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца. 
  • към дата 31.12.2019г. предприятието да не е изпаднало в затруднено положение

Както по-горе описахме минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева., като важно уточнение е, че не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.
Т.е. ако дружеството има реализирани приходи от продажби в размер на 50 хил. лв. ще може да кандидатства за грант от 5000 лева., а в случай, че приходите от 2019г. са в размер на 150 000лв., максималният размер, който може да получи е 10 000лв. По настоящата процедура допустими ще бъдат всички Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.
Кандидатстването на фирмите ще се осъществява при максимално облекчена административна процедура по електронен път чрез ИСУН.

Ако сте собственик на малка фирма и се интересувате от възможността за безвъзмездна помощ, Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ може да ви предостави необходимата информация и подкрепа за успешно кандидатстване. Ние ще ви помогнем да разберете критериите и изискванията, както и да подготвите всички необходими документи, за да оптимизирате шансовете си за одобрение и да подкрепите устойчивостта и растежа на вашия бизнес.

Напиши отзив за Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.