Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва? - Komarov Consult

Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Повече от 20 000 малки фирми могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 3000 до 10 000лв. от Грантове за малкия бизнес по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с обща стойност 173 млн. лв., като процедурата ще стартира в началото на месец май.
Кои фирми обхваща програмата?

Важно условие за кандидатстване по програмата е :

  • да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот, като кандидати могат да бъдат фирми от всички икономически дейности, с изключение на селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат субсидирани през Програмата за развитие на селските райони.
  • да имат спад на оборота си с 20%, като последица от пандемията и използват средствата за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца. 
  • към дата 31.12.2019г. предприятието да не е изпаднало в затруднено положение

Както по-горе описахме минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева., като важно уточнение е, че не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.
Т.е. ако дружеството има реализирани приходи от продажби в размер на 50 хил. лв. ще може да кандидатства за грант от 5000 лева., а в случай, че приходите от 2019г. са в размер на 150 000лв., максималният размер, който може да получи е 10 000лв. По настоящата процедура допустими ще бъдат всички Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.
Кандидатстването на фирмите ще се осъществява при максимално облекчена административна процедура по електронен път чрез ИСУН.

Подобни статии

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ. - Komarov Consult

Имате открити сметки в Revolut, Pay Pal или Paysera. Трябва ли да ги декларирате в БНБ.

Напоследък все повече фирми, опериращи онлайн, но и не само, предпочитат да използват електронни портфейли докато изпълняват своята дейност. Финтех...

28 февруари 2023

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата? - Komarov Consult

Продажба на лек автомобил закупен от Физическо лице. Трябва ли да начислим ДДС при продажбата?

Днес ще разгледаме често срещан казус при продажбата на лек автомобил от фирма, която е регистрирана по ЗДДС. Тази ситуация...

30 ноември 2022

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева - Komarov Consult

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

На първо четене тази година депутатите решиха да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Припомняме, че до момента...

22 ноември 2022

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността - Komarov Consult

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

През октомври 2022 предстои да бъде отворена за кандидатстване програма за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта...

17 октомври 2022

Свържи се с нас