Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва? - Komarov Consult

Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Безвъзмездна помощ за малки фирми до 10 000лв. Кой може да се възползва?

Повече от 20 000 малки фирми могат да получат безвъзмездна помощ в размер от 3000 до 10 000лв. от Грантове за малкия бизнес по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с обща стойност 173 млн. лв., като процедурата ще стартира в началото на месец май.
Кои фирми обхваща програмата?

Важно условие за кандидатстване по програмата е :

  • да отговарят на изискванията за микро- или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия – съответно с под 10 и 3.9 млн. лв. оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лв. оборот, като кандидати могат да бъдат фирми от всички икономически дейности, с изключение на селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат субсидирани през Програмата за развитие на селските райони.
  • да имат спад на оборота си с 20%, като последица от пандемията и използват средствата за разходи за поддържане на дейността на предприятието в срок от 3 месеца. 
  • към дата 31.12.2019г. предприятието да не е изпаднало в затруднено положение

Както по-горе описахме минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ от дадена фирма е 3000 лева, а максималният – 10 000 лева., като важно уточнение е, че не може да надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.
Т.е. ако дружеството има реализирани приходи от продажби в размер на 50 хил. лв. ще може да кандидатства за грант от 5000 лева., а в случай, че приходите от 2019г. са в размер на 150 000лв., максималният размер, който може да получи е 10 000лв. По настоящата процедура допустими ще бъдат всички Юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат извършени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта – 3 месеца след получаването на помощта.
Кандидатстването на фирмите ще се осъществява при максимално облекчена административна процедура по електронен път чрез ИСУН.

Подобни статии

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат? - Komarov Consult

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

За онлайн търговия се счита всяка продажба на продукт или услуга с цел печалба. Основно онлайн търговията се осъществява посредством...

5 май 2022

Доходи от наем на физическо лице! - Komarov Consult

Доходи от наем на физическо лице!

Тази статия е за всички физически лица, които отдават имоти под наем.  В нея ние ще ви разясним начинът на...

18 февруари 2022

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година - Komarov Consult

Важно: Какви са данъчните срокове през 2022 година

С началото на новата година идват и задълженията за изготвянето на декларации, финансови отчети и внасянето на различни данъци, както...

3 февруари 2022

Доходи от Криптовалути!  Кога се декларират и дължи ли се данък печалба? - Komarov Consult

Доходи от Криптовалути! Кога се декларират и дължи ли се данък печалба?

През последните няколко години доста популярна стана търговията с криптовалута и въз основа на това много често идва въпроса: „Длъжни...

8 януари 2022

Свържи се с нас