Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

През октомври 2022 предстои да бъде отворена за кандидатстване програма за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността. До момента тя бе на етап обществено обсъждане и подготовка на документация. Очаква се до няколко дни програмата да бъде отворена за кандидатстване.

Цел на програмата?

Целта на програма Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е да се ускори прехода към цифровизация чрез  безвъзмездно предоставяне на информационни и комуникационни технологии. Идеята е да се повиши нивото на дигитализация на икономическите отрасли в малките и средни предприятия.

Кой може да кандидатства за финансиране?

За безвъзмездна финансова помощ може да кандидатстват всички микро, малки и средни предприятия, както и еднолични търговци, регистрирани в Търговски регистър (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК), извършващи дейността си преди 31.12.2019 година, които отговарят на следните условия:

  • разполагат с брой персонал за 2021 г. минимум 1 наето лице;
  • нетният размер на приходите им да е равен или по-голям от, както следва: микро предприятия –  41 000 лв.; малки предприятия – 82 000 лв.; средни предприятия – 123 000 лв.;

Какво участва във финансирането?

Финансирането по програмата за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е осигурено от Програма за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост, в която са приети разходи в 3 направления:

  • Подсигуряване на киберсигурността в предприятията;
  • Оптимизация на всички управленски, производствени и логистични процеси;
  • Разработка и интеграция на платформи, уебсайтове, мобилни приложения и провеждане на маркетингови кампании;

Покритие и размер на финансирането

​Програма за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е изцяло безвъзмездно финансирана, с покритие над разходите на 100%. Размерът на финансирането, който може да получат кандидатите варира между 3 000 лв. и 20 000 лв. Процедурата е с общ бюджет от 30 600 000 лева.

Счетоводна кантора „Комаров Консулт“ предлага на своите клиенти пълно съдействие в процеса по кандидатстване за предстоящото отваряне на програмата с безвъзмездно финансиране за еднолични търговци и МСП. Свържете се с нас за предварителен анализ и подготовка на проекти за кандидатстване.

Напиши отзив за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

  • ( от 1 до 5 )
  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.