Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността - Komarov Consult

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността

През октомври 2022 предстои да бъде отворена за кандидатстване програма за Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността. До момента тя бе на етап обществено обсъждане и подготовка на документация. Очаква се до няколко дни програмата да бъде отворена за кандидатстване.

Цел на програмата?

Целта на програма Безвъзмездна финансова помощ за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е да се ускори прехода към цифровизация чрез  безвъзмездно предоставяне на информационни и комуникационни технологии. Идеята е да се повиши нивото на дигитализация на икономическите отрасли в малките и средни предприятия.

Кой може да кандидатства за финансиране?

За безвъзмездна финансова помощ може да кандидатстват всички микро, малки и средни предприятия, както и еднолични търговци, регистрирани в Търговски регистър (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК), извършващи дейността си преди 31.12.2019 година, които отговарят на следните условия:

  • разполагат с брой персонал за 2021 г. минимум 1 наето лице;
  • нетният размер на приходите им да е равен или по-голям от, както следва: микро предприятия –  41 000 лв.; малки предприятия – 82 000 лв.; средни предприятия – 123 000 лв.;

Какво участва във финансирането?

Финансирането по програмата за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е осигурено от Програма за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост, в която са приети разходи в 3 направления:

  • Подсигуряване на киберсигурността в предприятията;
  • Оптимизация на всички управленски, производствени и логистични процеси;
  • Разработка и интеграция на платформи, уебсайтове, мобилни приложения и провеждане на маркетингови кампании;

Покритие и размер на финансирането

​Програма за внедряване на решения в областта на ИКТ и киберсигурността е изцяло безвъзмездно финансирана, с покритие над разходите на 100%. Размерът на финансирането, който може да получат кандидатите варира между 3 000 лв. и 20 000 лв. Процедурата е с общ бюджет от 30 600 000 лева.

Счетоводна кантора Комаров консулт предлага на своите клиенти пълно съдействие в процеса по кандидатстване за предстоящото отваряне на програмата с безвъзмездно финансиране за еднолични търговци и МСП. Свържете се с нас за предварителен анализ и подготовка на проекти за кандидатстване.

Подобни статии

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева - Komarov Consult

Нов праг за регистрация по ДДС – от 50 000 става на 100 000 лева

На първо четене тази година депутатите решиха да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Припомняме, че до момента...

22 ноември 2022

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ? - Komarov Consult

Професия „Инфлуенсър“. Подлежат ли на данъчно облагане доходите ѝ?

Една от най-популярните професии на новото време е професия „Инфлуенсър“. За това и днес предстои да обсъдим най-важните детайли около...

14 юни 2022

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат? - Komarov Consult

Доходи от наложен платеж от куриерски компании на физическо лице! Как се облагат?

За онлайн търговия се счита всяка продажба на продукт или услуга с цел печалба. Основно онлайн търговията се осъществява посредством...

5 май 2022

Доходи от наем на физическо лице! - Komarov Consult

Доходи от наем на физическо лице!

Тази статия е за всички физически лица, които отдават имоти под наем.  В нея ние ще ви разясним начинът на...

18 февруари 2022

Свържи се с нас