Цени

Цените за счетоводно обслужване на „Комаров консулт“ се определят индивидуално за всеки клиент. Те зависят от обема работа и спецификата на фирмата. Изпратете ни вашето запитване, ще ви отговорим в рамките на 24 часа.
Сфера на дейност:

ТърговияУслугиПроизводство

Статут на фирмата:

ЕТООДЕООДАД

Регистрация по ЗДДС:

ДАНЕ

Нает персонал:

Брой фактури месечно: