Регистрация на фирми - Komarov Consult

Регистрация на фирми

ЕООД - Komarov Consult

ЕООД

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат
270 лв.
ООД - Komarov Consult

ООД

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат
290 лв.
АД - Komarov Consult

АД

 • Държавна такса
 • Нотариална такса
 • Счет.консултация
 • Фирмен печат
690 лв.

Знаем, че всяко начало е трудно. Именно затова разполагаме с квалифицирани специалисти с богат опит в изготвянето на цялостна документация за регистрацията на едно ново дружество, както и с всякакви промени, касаещи вече съществуващи дружества. Залагаме на максимално опростена за вас процедура, като сме на разположение да отговорим на всички ваши въпроси, както и да ви съдействаме във всяка стъпка.

Очакванията на множество от клиентите, относно тежестта на процедурата, възспира значителен брой от хората да направят първите стъпки към осъществяване на своите мечти. Ние от „Комаров консулт“ сме тук, за да опровергаем това разбиране. Ще бъдем до вас във всяка стъпка от регистрацията на вашето дружество. Нашият екип ще обсъди с вас кой е най-добрият избор за вида на вашата фирма. Ако изберете нас за ваш партньор в това начинание, ние ще изготвим цялата необходима за това документация в рамките на 2 работни дни и ще ви я предоставим по удобен за вас начин. Пълно съдействие ще получите при откриването на набирателна сметка на вашето дружество, при посещението си при нотариус, както и при изработването на печат на вашата фирма. Избирайки нас спестявате време и средства, а в замяна ще получите качествено и професионално обслужване.

Какво получавате с нашата услуга за регистрации на фирми?

Регистрация на фирми - Komarov Consult
 • Професионална консултация, имаща за цел установяване на всички необходими детайли във връзка с откриване на ново дружество;
 • Изготвяне на всички документи и предоставянето им по удобен за вас начин;
 • Съдействие при посещение в банка и нотариус;
 • Заплащане на всички такси и депозиране на необходимите документи пред Търговски регистър от наш представител;
 • Изработване на фирмен печат

Извършваме всички регистрации на фирми в съответствие с Търговския закон:

 • АД- Акционерно дружество
 • ООД- Дружество с ограничена отговорност
 • ЕООД- Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • СД- Събирателно дружество.
 • ЕТ- Едноличен търговец
 • ДЗЗД- Дружество по Закона за задълженията и договорите
Регистрация на фирми - Komarov Consult

Не пропускайте да се свържете с нас, за да изградим заедно вашето ново бъдеще.

Регистрация на фирми - Komarov Consult

Свържи се с нас