юни 3, 2019

Краен срок за публикуване на ГФО!

Кой е задължен да подава ГФО? Всяко дружество, което е осъществявало дейност през 2018г. е задължено да публикува своят годишен финансов отчет в Търговският регистър заедно […]