август 2, 2019

Продавате недвижим имот! Дължите ли ДДС при продажбата?

В случай, че продавате недвижим имот и се колебаете дали е необходимо да начислявате ДДС на продажбата Ви, от съществено значение за облагане на вашата сделка […]
август 1, 2019
ДДС при продажба на стоки към трети страни

Трябва ли да начислите ДДС при продажба на стоки към трети страни /извън ЕС/?

В случай, че извършвате продажба на стоки към трета страна /страна извън ЕС/ сте освободени от начисляване на ДДС. По смисъла на ЗДДС и чл.45. „Облагаема […]
юни 3, 2019

Краен срок за публикуване на ГФО!

Кой е задължен да подава ГФО? Всяко дружество, което е осъществявало дейност през 2018г. е задължено да публикува своят годишен финансов отчет в Търговският регистър заедно […]