В случай, че извършвате продажба на стоки към трета страна /страна извън ЕС/ сте освободени от начисляване на ДДС. 

По смисъла на ЗДДС и чл.45. „Облагаема доставка с нулева ставка е: 
– доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика.“

Същото  е дължимо в страната, в която се внася стоката.
За доказуемост следва да представите доказателства, че стоките са били изнесени в държава извън ЕС, като се съобразите с разпоредбата на чл.21, ал.1 от правилника за прилагане на ДДС.

август 1, 2019
ДДС при продажба на стоки към трети страни

Трябва ли да начислите ДДС при продажба на стоки към трети страни /извън ЕС/?

В случай, че извършвате продажба на стоки към трета страна /страна извън ЕС/ сте освободени от начисляване на ДДС. По смисъла на ЗДДС и чл.45. „Облагаема […]
юни 3, 2019

Краен срок за публикуване на ГФО!

Кой е задължен да подава ГФО? Всяко дружество, което е осъществявало дейност през 2018г. е задължено да публикува своят годишен финансов отчет в Търговският регистър заедно […]