Индустрии

Всяка индустрия има своите специфики. Затова е препоръчително да ползвате професионални счетоводни услуги на фирма, която вече има опит и познания във вашата сфера.

За над 20 години работа с различни клиенти екипът на счетоводна кантора „Комаров консулт“ е натрупал опит в множество индустрии: търговия и строителство; хотелиерство и туризъм, транспорт и логистика, недвижими имоти, индустриално производство, здравеопазване, земеделие и животновъдство, реклама. Работим и с много широк кръг от външни специалисти, които винаги са на разположение за консултация. Свържете се с нас, за да обсъдим от какво точно имате нужда.