Кои сме ние


Счетоводна кантора „Комаров консулт“ е основана през 1994 година и повече от 20 години осигурява професионални счетоводни услуги във Варна и Добрич.

Освен в сферата на счетоводството, предлагаме модерно, експертно обслужване в областта на финансите и данъчното законодателство. Следим всички промени и новости, използваме съвременни методи и процедури, които помагат на нашите клиенти да стабилизират и развиват бизнеса си.

Пълното счетоводно обслужване има своите предизвикателства и за да осигурим максимално качество на услугата, сме създали екип от висококвалифицирани и мотивирани професионалисти. Работим с малки, средни и големи фирми от различни области: търговия, строителство, хотелиерство, туризъм и заведения, реклама, индустриално производство, транспорт и логистика, недвижими имоти, технологии и наука, животновъдство и земеделие. За да ви консултираме и да се грижим адекватно за счетоводните ви дела, независимо в коя сфера е вашият бизнес, поддържаме широк кръг от постоянни външни сътрудници.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ спазва в работата си три основни принципа. Благодарение на тях осигуряваме професионални счетоводни услуги на нашите клиенти вече години наред.

• Изготвяме система от политики ( счетоводна/данъчна ) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на дейността му и с целите, които иска да постигне.
• Предоставяме прецизни бизнес съвети и иновации, подходящи за конкретния клиент. Съветите ни са основани на опит, отлично познаване на материята (счетоводство, данъци, финанси) и на спецификите на бизнеса на клиента.
• Качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуги.

Нашият екип


Дарина Тодорова

Главен счетоводител


Люба Комарова

Оперативен счетоводител


Албена Комитова

Оперативен счетоводител


Ваня Банкова

ТРЗ


Веселина Банчева

Оперативен счетоводител


Милица Маринова

Оперативен счетоводител


Женя Маринова

ТРЗ


Нина Младенова

Оперативен счетоводител


Йоана Великова

Оперативен счетоводител


Десислава Лазарова

Оперативен счетоводител


Гергана Илиева

Оперативен счетоводител


Хюлия Хасанова

ТРЗ


Ирина Димова

ТРЗ


Светлана Костова

ТРЗ


Пламена Георгиева

Оперативен счетоводител


Анна Великова

Оперативен счетоводител


Жечка Христова

Оперативен счетоводител


Петя Жекова

Оперативен счетоводител


Николета Минчева

Оперативен счетоводител


Донка Атанасова

Оперативен счетоводител


Силвия Димитрова

Оперативен счетоводител