Кои сме ние


Счетоводна кантора „Комаров консулт“ е основана през 1994 година и повече от 20 години осигурява професионални счетоводни услуги във Варна и Добрич.

Освен в сферата на счетоводството, предлагаме модерно, експертно обслужване в областта на финансите и данъчното законодателство. Следим всички промени и новости, използваме съвременни методи и процедури, които помагат на нашите клиенти да стабилизират и развиват бизнеса си.

Пълното счетоводно обслужване има своите предизвикателства и за да осигурим максимално качество на услугата, сме създали екип от висококвалифицирани и мотивирани професионалисти. Работим с малки, средни и големи фирми от различни области: търговия, строителство, хотелиерство, туризъм и заведения, реклама, индустриално производство, транспорт и логистика, недвижими имоти, технологии и наука, животновъдство и земеделие. За да ви консултираме и да се грижим адекватно за счетоводните ви дела, независимо в коя сфера е вашият бизнес, поддържаме широк кръг от постоянни външни сътрудници.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ спазва в работата си три основни принципа. Благодарение на тях осигуряваме професионални счетоводни услуги на нашите клиенти вече години наред.

• Изготвяме система от политики ( счетоводна/данъчна ) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на дейността му и с целите, които иска да постигне.
• Предоставяме прецизни бизнес съвети и иновации, подходящи за конкретния клиент. Съветите ни са основани на опит, отлично познаване на материята (счетоводство, данъци, финанси) и на спецификите на бизнеса на клиента.
• Качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуги.

Нашият екип


Д. Тодорова

Главен счетоводител


Л. Комарова

Главен счетоводител


А. Комитова

Оперативен счетоводител


М. Маринова

Оперативен счетоводител


Ж. Маринова

Специалист "Човешки ресурси"


Я. Георгиева

Специалист "Човешки ресурси"


Ж. Маринова

Оперативен счетоводител


И. Димова

Специалист "Човешки ресурси"


Г. Илиева

Оперативен счетоводител


А. Великова

Оперативен счетоводител


И. Михалева

Оперативен счетоводител


К.Георгиева

Оперативен счетоводител


С. Кръстева

Офис сътрудник


Д. Неделчева

Оперативен счетоводител


И.Енчева

Оперативен счетоводител


Н. Османова

Оперативен счетоводител


С. Димитрова

Специалист "Човешки ресурси"


И. Николова

Оперативен счетоводител


Е. Троянова

Оперативен счетоводител


Н. Костадинова

Специалист "Човешки ресурси"


П. Аначкова

Хигиенист


Ж. Прашанова

Оперативен счетоводител


С. Велкова

Оперативен счетоводител


Т.Георгиева

Офис сътрудник


Б. Фаик

Специалист "Човешки ресурси"