Цени

Цените за счетоводно обслужване на „Комаров консулт“ се определят индивидуално за всеки клиент. Те зависят от обема работа и спецификата на фирмата. Изпратете ни вашето запитване, ще ви отговорим в рамките на 24 часа.
Сфера на дейност:

 Търговия Услуги Производство

Статут на фирмата:

 ЕТ ООД ЕООД АД

Регистрация по ЗДДС:

 ДА НЕ

Нает персонал:

Брой фактури месечно: